ایران پاتیناژ در نظر دارد برای معرفی هر چه بیشتر ورزش اسکیت روی یخ (پاتیناژ) تورهای روزانه آشنایی و آموزش این ورزش را برگزار کند. در حال حاضر تنها مجموعه ورزشی آرامیس برای برگزاری این تورها اعلام آمادگی کرده است. بنابراین ساعت ها و قیمتهای ویژه تور ورزشی مجموعه آرامیس آخر هر هفته در سایت و اینستاگرام ایران پاتیناژ اعلام خواهد شد. به امید آنکه دیگر پیستهای پاتیناژ کشور هم بتوانند به این حرکت آگاهی بخش و مفرح بپیوندند.